قرارداد ها

                                       قرارداد فروشگاه اینترنتی

قرارداد تامین کنندگان سایت  تب توکا

 قرارداد حاضر براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، و با تابعیت از کلیۀ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به صورت عام و قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه های مربوطه به صورت خاص، از تاریخ دریافت ایمیل و ثبت کد فعالسازی از سوی تامین کننده (مالک مشخصات ثبت شده در سامانه ی تب توکا) در سایت تب توکا به رسمیت قانونی خواهدرسید. قرارداد حاضر متضمن کلیه توافقات طرفین بوده و توافقات و اظهارات پیشین، اعم از شفاهی و کتبی، در ارتباط با موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد، فاقد هرگونه اثر خواهد بود.

ماده ۱) طرفین قرارداد:

قراردادحاضر بین تب توکا به نمایندگی  ………………….،که در این قرارداد « تب توکا » خوانده می شود، از یک سو و مالک مشخصات ثبت شده در سایت تب توکا که در این قرارداد « تامین کننده» نامیده می شود؛ شرکت/ فروشگاه/ جناب آقای/ سرکار خانم ....................... دارای شماره ثبت/ جواز کسب به شماره .............. و کد ملی /شناسه ملی............................... در شهر ………….. منعقد و برای طرفین حکم قرارداد قطعی را داشته و طرفین ملزم به اجرای تمامی مفاد آن می باشند.

ماده ۲) تعریف واژگان:

۱- تب توکا نام تجاری منتسب و متعلق به تب توکا که به عنوان نام اختصاری تب توکا بکار می رود.

۲- فروشگاه اینترنتی تب توکا: وب سایت با آدرس اینترنتی www.tabtooka.com است. که یک زیرساخت آنلاین و برای توزیع و فروش محصولات تامین کنندگان کالاهای مجاز، نقش بازاریاب را دارد و حقوق مادی و معنوی آن متعلق به شرکت تب توکا می باشد.

۳- مشتری / مصرف کننده نهایی یا خریدار : به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که کالا یا خدمات مورد نیاز خود را از طریق تب توکا سفارش می دهد.

۴- تامین کننده / فروشنده کالا : هر شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه انعقاد قرارداد با تب توکا به عنوان فروشنده، امکان فروش کالا و خدمات خود به مشتریان نهایی را از طریق سایت فروشگاه اینترنتی تب توکا دارد.

۵- قرارداد : به مجموعه شرایط توافق شده به صورت الکترونیکی یا مکتوب فیمابین تب توکا و تامین کننده اطلاق می شود که مطابق آن، شرایط لازم برای فراهم آمدن امکان فروش کالا در سایت فروشگاه اینترنتی تب توکا ، به تایید تب توکا و تامین کننده می رسد و برای طرفین لازم الاجراست.

۶- سامانه ی هوشمند قراردادی تب توکا: زیرساخت آنلاین انعقاد قرارداد فیمابین تب توکا و تامین کننده می باشد.

۷- پورتال تامین کنندگان / Seller Center : به زیرساخت نرم افزاری گفته می شود که کلیه تعاملات فیمابین تامین کننده و تب توکا به منظور تامین کالا از طریق آن انجام می شود.

۸- فرآیند انعقاد قرارداد : به فرآیند الکترونیکی و آنلاین انجام توافق مابین تامین کننده و تب توکا گفته می شود و تابع قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ می باشد

.۹- فرآیند فروش کالا : به فرآیند دریافت سفارش مشتریان، اطلاع رسانی آن به تامین کننده و تامین کالای سفارشات از طریق تامین کننده که در قالب دستورالعمل فروش و تامین کالا به عنوان ضمیمه ی الزامی و لاینفک الکترونیکی قرارداد می باشد.

۱۰- دستورالعمل ها : کلیه ی اطلاعات تخصصی راجع به موضوعات مندرج در قرارداد هستند که به صورت الکترونیکی ضمیمه قرارداد بوده و جزء لاینفک قرارداد محسوب میشوند و اجرای تمامی آنها برای تامین کنندگان لازم الاجرا خواهد بود.

۱۱- حق الزحمه : مبلغی که از بابت تبلیغات بازاریابی و فروش در فضای سایت  در مدت قرارداد از تامین کننده دریافت می گردد.

۱۲- محصول : انواع کالاهای تامین کننده که قرار است از طریق وب سایت تب توکا در قالب متن، عکس، صدا و فیلم برای مشتری ارائه می گردد.

۱۳- پنل تامین کننده: فضایی که تب توکا به صورت برخط جهت بارگذاری محتوا، مدارک شناسایی و سایر متعلقات در اختیار تامین کننده قرار می‌‌دهد و برخی اطلاعات مربوط به تامین کننده در آن نمایش داده می‌شود و راه ارتباط اصلی و رسمی تب توکا  و تامین کننده می باشد.

۱۴- حساب کاربری تامین کننده: حسابی است که با اختصاص نام و رمز عبور به تامین کننده تعلق گرفته است و تامین کننده توسط آن به پنل دسترسی خواهد داشت.

۱۵- ابلاغیه ها : موارد اجرایی هستند که در طول مدت همکاری از طریق پورتال، پنل کاربری یا ایمیل از سوی تب توکا به صورت الکترونیکی به تامین کنندگان ابلاغ خواهد شد و جزء لاینفک قرارداد بوده و اجرای آن برای تامین کنندگان لازم الاجراست.

ماده ۳) موضوع قرارداد:

اقدام تب توکا به بازاریابی برای فروش کالاهای تامین کننده از طریق نمایش و ارائه محصولات در وب سایت تب توکا به نشانی www.tabtooka.comمطابق قانون تجارت الکترونیک.

ماده 4) شرایط مالی قرارداد :

4-1 (مبلغ قرارداد ..................................................می باشد .

4-2( مبلغ ...............................................................در هنگام عقد قرارداد

4-3( مبلغ ..............................................................در سرسید ..............................

4-4( مبلغ ............................................................در سررسید ..............................

ماده 5 ) فرایند فروش و پرداخت

فروش کالا به مشتری نهایی، صرفا توسط تامین کننده صورت می پذیرد که شیوه نامه ی آن در پیوست (۲) دستورالعمل فرآیند فروش و تامین کالا به تفصیل ذکر شده و تب توکا تنها زیرساخت انجام فروش را فراهم می نماید ..

 ماده ۶) وجاهت قانونی، مدت و شرایط تمدید قرارداد

۱-۶(به استناد مواد فصل چهارم قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۱۳۸۲ این قرارداد وفق فرآیند الکترونیکی در سامانه تب توکا با پذیرش ایمیل معرفی شده در سامانه در هنگام ثبت نام و همچنین تکمیل ثبت نام با ارسال لینک در ایمیل و در صورت نیاز از طریق پیامک به شماره ی معرفی شده در زمان ثبت نام توسط تامین کننده و ورود آن در سامانه توسط ایشان، حکم انعقاد قراردارسمی داشته و برای طرفین لازم الاجراست. 
تبصره: تامین کننده با کلیک روی لینک فعال سازی در ایمیل خود کلیه شرایط این قرارداد را پذیرفته است. 
۲-۶(اين قرار داد از زمان انعقاد (مطابق با بند فوق) تا انتهاي سال جاري اعتبار دارد و در صورت عدم اقاله، خاتمه و یا فسخ قرارداد از سوی طرفین قرارداد، الحاقیه ها و دستورالعمل های وابسته به آن به صورت خودکار طبق آخرین شرایط مندرج در پورتال تامین کنندگان در انتهای هر سال به مدت یک سال شمسی دیگر تمدید می گردد و تامین کننده با ادامه فعالیت خود تمدید را پذیرفته است.

 ماده ۷) شرایط حاکم بر قرارداد

۱-۷) طرفین موظفند کلیه اطلاعات محرمانه طرف دیگر از جمله اسناد حقوقی و توافق نامه همکاری فیمابین را در زمان قرارداد و پس از آن محرمانه نگاه دارند، مگر با دستور مورد مراجع ذی صلاح قانونی. 
۲-۷) هيچ یک از مواد و مفاد قرارداد حاضر به معناي شراکت یا وجود رابطه کارگر و کارفرمائی فیمابین تامین کننده و تب توکا  نمی باشد. 
۳-۷( تامین کننده متعهد می گردد که عودت کالاهای معیوب و یا آکبند را برای گروه کالاهای موبایل و تبلت ۷ روز و برای سایر گروه کالاها تا ۳۰ روز از زمان تحویل آن به مشتریان تحت شرایط مندرج در پیوست (۲) دستورالعمل فروش و تامین کالا بپذیرد. 
۴-۷)هزینه های ارسال و جابجایی کالا به شرح جدول "اطلاعات تکمیلی عملیات تامین کالا" در پیوست (۲) دستورالعمل فروش و تامین کالا است که در محاسبات دوره ای اعمال می گردد. 
۵-۷)در صورت بروز عوامل فورس ماژور، قرارداد موقتا متوقف و پس از رفع آن به همان روال سابق ادامه می یابد. 
۶-۷) کلیه ابلاغیه ها، اخطارها، پیام‌ها و مکاتبات تب توکا  از طریق پنل کاربری تامین کننده و همچنین ایمیل معرفی شده ی ایشان صورت می‌گیرد. تب توکا مسئولیتی در خصوص عدم توجه و یا عدم مشاهده پیام‌ها توسط تامین کننده نخواهد داشت. 
۷-۷) در صورتی که در خصوص هر یک از شروط عدم مسئولیت یا نقض هر یک از مقررات کشور در رابطه با توزیع کالا یا محصولات تامین کننده، مسئولیتی بر تب توکا تحمیل گردد، تامین کننده موظف است که کلیه خسارات مادی و معنوی وارده بر تب توکا را جبران نماید.

 ماده ۸) تعهدات تب توکا

بر اساس مفاد این قرارداد تب توکا متعهد به انجام امور ذیل می باشد: 
۱-۸) هماهنگی با کلیه شرکت های پستی جهت ارسال کالاها به مشتری بر عهده تب توکا می باشد. 
۲-۸) تب توکا مجاز است با عنایت به شرایط و سیاست های شرکت، در صورت نیاز شرایط و بندهای قرارداد را اصلاح نماید. تغییرات به محض به روزرسانی و اطلاع به تامین کننده، اجرایی خواهد شد و ادامه همکاری تامین کننده به منزله پذیرش تغییرات خواهد بود. 
۳-۸) تب توکا آموزش‌های لازم را به تامین کننده جهت به روزرسانی لیست کالاها، موجودی آنها و قیمت فروش ارائه خواهد داد. تغییراتی که در نتیجه فروش کالا در مقدار کالا ایجاد می¬گردد و همچنین مشخصات سفارشات در هر لحظه برای تامین کننده از طریق الکترونیکی در پنل کاربری وی قابل مشاهده خواهد بود. 
۴-۸) تب توکا می تواند محتوای ارائه شده توسط تامین کننده و محتوای پیوند داده شده با آن را به منظور ارزیابی و آزمایش مورد استفاده قرار داده و آنها را در آرشیو خود نگهداری نماید.

 ماده ۹) حقوق و تعهدات تامین کننده

۱-۹)به موجب قرارداد حاضر تامین کننده موظف به ثبت اطلاعات و ارائه مدارک درخواستی تب توکا خواهد بود. 
۲-۹) به موجب این قرارداد تامین کننده موظف به مطالعه و رعایت کلیه ی قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ابلاغیه هایی که تب توکا در بخش مستندات سایت یا پنل تامین کننده یا ایمیل ایشان قرارداده یا ارسال می شوند خواهد بود. 
۳-۹) تامین کننده اظهار می‌نماید از کلیه مقررات قانونی از جمله مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قانون مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با پولشویی، قوانین تعزیرات، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‎ای، قانون تجارت الکترونیک، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و سایر قوانین مربوط اطلاع کامل دارد و پای‌بند به رعایت آن‌ها است. در صورت ادعا یا مطالبه حق از ناحیه اشخاص ثالث، مسئول پاسخ‌گویی و جبران خسارات احتمالی خواهد بود. 
۴-۹)چنانچه تامین کننده در نتیجه استفاده مشتریان از محتوای تولید شده، به هرگونه اطلاعات شخصی مشتریان از جمله نام یا سایر اطلاعات و داده‌های شخصی آنان دسترسی پیدا کند، متعهد است:

الف- کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حریم خصوصی را رعایت نماید و در صورت نقض، عواقب آن را بپذیرد.

ب- تنها برای مقاصدی که تب توکا مجاز دانسته است از این اطلاعات استفاده نماید

ج- هرگونه گردآوری، استفاده، تغییر و ذخیره اطلاعات مشتریان را تنها با اجازه تب توکا و به صورت آشکارا انجام دهد.

۵-۹) به موجب قرارداد حاضر تامین کننده مسئول حفاظت از نام کاربری و رمز عبور پنلی که به او اختصاص یافته است شناخته می‌شود و مسئولیت تمامی فعالیت‌هایی را که با نام کاربری او انجام می‌گیرند از قبیل محتوا گذاری، پذیرش سفارشات، ارسال اطلاعات و سایر موارد ارتباطی بر عهده خواهد داشت. 
۶-۹) به موجب قرارداد حاضر تامین کننده متعهد است در صورت تغییر اطلاعات تماس خود، آن را فوراً به اطلاع تب توکا برساند.

 ماده ۱۰) خسارات قراردادی

چنانچه به موجب این قرارداد از جانب تامین کننده خسارتی به تب توکا یا مشتری نهایی وارد آید، تامین کننده ضامن جبران خسارت می باشد. بدیهی است شرایط این ماده جدای از ماده جرایم این قرارداد است و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

 ماده ۱۱) حل اختلاف

۱-۱۱ )حل اختلاف بین مشتری و تامین کننده: 
در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه ی بین مشتری و تامین کننده، مورد اختلاف توسط تب توکا به عنوان داور مورد رضایت طرفین بررسی و نتیجه برای طرفین لازم الاجرا می باشد. 
۲-۱۱)حل اختلاف در تفسیر این قرارداد

الف) در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با تفسیر مفاد و اجرای قرارداد حاضر ابتدا طرفین تلاش می نمایند تا از طریق مذاکره، صلح و سازش مورد را مرتفع نمایند. در صورت لاینحل ماندن مورد اختلاف، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی شهر تهران برای طرفین محفوظ خواهد بود.

ب) در زمان بروز اختلاف، در صورت توافق طرفین دو طرف به انجام تعهدات اوليه خود بر اساس قرارداد تا حل مناقشه ادامه مي-دهند، در غیر این صورت تا زمان حل و فصل کامل موضوع اختلاف تعهدات طرفین متوقف خواهد شد.

 ماده ۱۲) تفسیر قرارداد

۱-۱۲(در صورتی که به موجب حکم دادگاه یا قوانین جاری کشور هر یک از مقررات این قرارداد نامعتبر شناخته شود، اولاً خدشه‌ای به سایر مفاد قرارداد وارد نشده و ثانیاً پیشنهاد تب توکا در خصوص اجرای سایر مفاد قرارداد به نحوی که بیشترین تطابق را با اراده اولیه طرفین داشته باشد، پذیرفته خواهد شد. 
۲-۱۲(کلیه حقوق تب توکا (مصرح در این قرارداد) در زمان قرارداد و پس از آن قابل پیگیری می باشد.

 ماده ۱۳) فسخ قرارداد

۱-۱۳( هر یک از طرفین می تواند با اعلام کتبی ۳۰ روزه به طرف مقابل قرارداد را فسخ نماید و در این فاصله طرفین باید تعهدات جاری و تسویه حساب خود را به نحو کامل انجام داده یا برای انجام آن به نحوی که مقتضی می دانند با توافق یکدیگر مهلتی تعیین نمایند. 
۲-۱۳( تب توکا می‌تواند در مدت اعتبار این قرارداد بنا به تشخیص خود یا بروز تخلفات تامین کننده طبق پیوست (۳) دستورالعمل رسیدگی به تخلفات، قرارداد را خاتمه داده و با اخطار قبلی یا بدون آن دسترسی تامین کننده به کلیه سیستم های تب توکا را معلق نماید. در این صورت تمامی حقوق و امتیازات اعطا شده از جانب تب توکا به تامین کننده متوقف خواهد شد و حق تب توکا برای رد درخواست مجدد همکاری با تامین کننده محفوظ است. 
۳-۱۳( در صورت محقق شدن هر یک از حالات پیوست (۳) دستورالعمل رسیدگی به تخلفات یا هر عنوان تخلف عمدی یا قصور فاحش از سوی تامین کننده، تب توکا می‌تواند با اخطار کتبی و قبلی ده روزه قرارداد حاضر را فسخ نماید. در این صورت تب توکا با لغو امتیاز کاربری، عرضه کالاهای تامین کننده را متوقف خواهد نمود.

 ماده ۱۴) اقامتگاه قانونی طرفین

نشانی و اقامتگاه قانونی تب توکا در وب سایت رسمی آن قید گردیده و اقامتگاه تامین کننده نیز همان محلی است که در فرم پنل تامین کننده توسط ایشان ثبت گردیده است و هر گونه تغییر در نشانی و اقامتگاه باید به اطلاع طرف دیگر برسد. ارسال هرگونه مکاتبات و اوراق عادی و رسمی به این نشانی ها، ابلاغ شده واقعی تلقی می شود.

 ماده ۱۵) ضمائم و پیوست ها

مقدمه:(15-1

 1-۱۵(پیوست 1- دستورالعمل فرآیند فروش و تامین کالا

مقدمه :

در راستای تشریح ماده ۵ قرارداد الکترونیکی منعقده فی ما بین تب توکا با تامین کنندگان، و استناد پذیری ماده ۶ قرارداد مذکور، دستورالعمل حاضر تدوین و به کلیه ی تامین کنندگان ابلاغ می گردد. 

مفاد دستورالعمل:
ماده ۱) به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده تضمین می‌کند که از اهلیت قانونی لازم برای انعقاد معاملات برخوردار است و چنانچه به نمایندگی از یک شخص حقوقی به عنوان تامین کننده این قرارداد را منعقد می‌نماید، دارای اختیار قانونی لازم برای این کار است و در صورت نیاز مدارک نمایندگی خود را به تب توکا ارائه می‌دهد. 
ماده ۲) به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده مسئول تطابق محتوای کالا و محصولات ارائه شده در تب توکا با کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و کسب مجوزهای مربوطه شناخته می‌شود. 
ماده ۳) فروش کالا به مشتری نهایی، صرفا توسط تامین کننده صورت می پذیرد و تب توکا تنها زیرساخت انجام فروش را فراهم می نماید. لذا مسئولیت صدور فاکتور در وجه مشتری نهایی بر عهده تامین کننده است.
ماده ۴) تامین کننده مسئول است پیش از ارائه هرگونه محتوا در سایت تب توکا ، اختیارات قانونی لازم به منظور اعمال حقوق ناشی از این قرارداد را کسب نموده، و فارغ از هرگونه ادعا از سوی اشخاص ثالث اختیار عرضه آن را دارا باشد. 
ماده ۵) مسئوليت ارسال و تحويل كالا به انبار و يا مراکز توزیع و دریافت تب توکا طي حداکثر دو رو ز برای تامین کنندگان مقیم تهران و سه روز برای تامین کنندگان شهرستان ها از زمان ثبت سفارش در Seller center بر عهده تامین کننده مي باشد. (ساعت تحويل سفارشات از روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۸ الي ۱۳:۳۰ و در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی مراکز دریافت دایر می باشند که ساعت کاری آن ها از طریق سایر کانال های ارتباطی اطلاع رسانی می گردد). بدیهی است از زمان استاندارد تعیین شده (حداکثر دو روز برای تامین کنندگان مقیم تهران و سه روز برای تامین کنندگان شهرستان ها) تا زمان قانونی که منجر به کنسل شدن سفارش خواهد شد (1 روز برای تهران و ۴ روز برای شهرستانها) در صورت ارسال کالا پس از زمان مقرر (پس از گذشت 24 ساعت در تهران و ۷۲ ساعت در شهرستان ها) مبلغ نه هزار تومان بابت هر محصول از تامین کننده کسر خواهد گردید. 
ماده ۶) تامین کننده متعهد می گردد که مالک کالاهای ارائه شده به تب توکا بوده و تمامی کالاها نو، آکبند، اصل و دارای گارانتی معتبر و مطابق شرایط ذکر شده در سایت تب توکا می باشد. تامین کننده اذعان می دارد که کالا از مبادی رسمی کشور وارد گردیده است. بدیهی است مسئولیتی از این بابت متوجه تب توکا نخواهد بود و چنانچه در این ارتباط خسارتی به تب توکا ، سایت تب توکا یا مشتری نهائی وارد آید، تامین کننده متعهد به جبران خواهد بود. خسارات موضوع اين بخش قرارداد پس از اتمام قرارداد همکاری نيز موضوعيت دارند. 
ماده ۷) تامین کننده متعهد است در صورت اعمال هرگونه تغيير در نوع و بهای كالا، توقف توليد یا عرضه محصول، و همچنين تخفيف‌هاي ارائه شده به سایر خریداران را در اسرع وقت نسبت به تغییر آن در پنل تامین کنندگان اقدام نماید. در غیر این صورت مسئولیت کلیه خسارت های وارده به تب توکا و مشتری نهایی، برعهده تامین کننده می‌باشد. 
ماده ۸) تامین کننده مسئول تولید و کنترل و بازبینی اطلاعات محصولات، تعیین و اعلام قیمت و درج آنها در سایت تب توکا است. 
ماده ۹) تامین کننده مسئول انجام کنترل کیفیت محصولات خود است و تب توکا تنها در صورت بروز هرگونه ادعا از سوی مشتریان مبنی بر معیوب و یا ناقص بودن کالا و یا عدم تطابق آن با سفارش ثبت شده (اعم از رنگ و سایر ویژگی های کالا)، نسبت به بررسی موضوع اقدام خواهد نمود و بر مبنای نظر کارشناسی تب توکا ، اقدامات لازم اعم از تعویض کالا و یا عودت مبلغ سفارش به مشتری از سوی تامین کننده صورت خواهد پذیرفت. 
ماده ۱۰) قیمت های مندرج بر روی سایت تب توکا می بایست رقابتی و حداقل برابر با قیمت کالاهای مشابه در سایر فروشگاه ها (اعم از اینترنتی و یا غیر اینترنتی) باشد. 
ماده ۱۱) پیرو ماده ۳ دستورالعمل حاضر، بدیهی است در صورت صدور فاکتور در وجه تب توکا و اظهار نمودن آن در گزارشات مالیاتی، مراتب مورد تائید نبوده و همچنین تب توکا هیچ‌گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت و مسئول خسارت وارده احتمالی تامین کننده خواهد بود. 
ماده ۱۲) در صورت لغو شدن سفارش از سوی تامین کننده به دلیل "اتمام موجودی" یا "قیمت اشتباه" و یا تاخیر در ارسال کالا از سوی تامین کننده شرایط ذیل اعمال خواهد شد: 
الف) لغو سفارش از سوی تامین کننده:

۱-الف) در صورتی که سفارش طی روز اول کاری به دلیل «اتمام موجودی» یا «قیمت اشتباه» از سوی تأمین کننده لغو گردد، صرفاً مبلغ کمیسیون به عنوان جریمه مصادره و هیچ گونه جریمۀ دیگری متوجه تأمین کننده نخواهد بود.

۲-الف) در صورتی که سفارش پس از روز اول کاری به دلیل «اتمام موجودی» یا «قیمت اشتباه» از سوی تأمین کننده لغو گردد، علاوه بر مبلغ کمیسیون، تأمین کننده به ازای هر کالای لغو شده متعهد به پرداخت مبلغ بیست هزار تومان در وجه تب توکا می باشد.

۳-الف) در صورتی که سفارش در روز اول برای تهران و روز چهارم برای شهرستان ها لغو گردد، به ازای هر کالای لغو شده، کمیسیون و مبلغ 290.000 ريال از تأمین کننده دریافت خواهد شد.

ب) تأخیر در ارسال کالا:

۱-ب) تأمین کنندگان هر شهر موظفند تمامی سفارش های خود را طی یک روز پس از ثبت سفارش به مراکز دریافت تب توکا تحویل دهند. زمان مذکور برای تأمین کنندگان برای شهرهایی که فاقد دفتر است ، چهار روز می باشد.

ب-۲) در صورت عدم تحویل کالا تا 1 روز برای شهرهای دارای دفتر و ۴ روز برای شهرستان های فاقد دفتر پس از ثبت سفارش به مراکز دریافت تب توکا ، تب توکا می تواند کالا را لغو کند. در این صورت به ازای هر کالای لغو شده، کمیسیون و مبلغ ۲۹۰.۰۰۰ ريال از تامین کننده دریافت می گردد.
ماده ۱۳) بازگشت کالا:

۱-۱۳)طرفین توافق می نمایند بازگشت کالا برای گروه کالاهای موبایل و تبلت ۷روز کاری از زمان بازگشت کالا از مشتریان به انبار شرکت تب توکا و برای سایر گروه کالاها ۲۰ روز کاری از زمان تحویل کالا توسط مشتریان به انبار تب توکا قابل قبول می باشد. تامین کننده مرجوع کردن کالا و یا تعویض كالا را تحت شرایط زیر می پذیرد:

الف) كالاي تحويل داده شده توسط تامین کننده، معیوب، تاریخ مصرف گذشته یا مطابق مندرجات سفارش کالا و توصیفات آن نباشد. در اين شرايط، تب توکا پس از وصول كالا از مشتری، آن را به تامین کننده عودت می دهد و تامین کننده ظرف يك روز كاري پس از دريافت آن، كالا را مطابق انتخاب مشتری تعويض نموده و یا کل مبلغ آن را عودت دهد. چنانچه کالا به علت کمبود موجودی قابل تعویض نباشد، تامین کننده ملزم است بهای کالا را از طریق تب توکا به مشتری عودت نماید.

ب) تامین کننده میبایست نهایتاً طی دو روز کاری پس از عودت کالا توسط تب توکا نظرات و اعتراضات خود را مبنی بر بازگشت کالا، قبول و رد آن به همراه دلیل و مدارک مورد نظر به ایمیل  ارسال نماید. بدیهی است که هرگونه درخواست یا اعتراض که پس از مدت اعلام شده در این بند و یا از طرق دیگر غیر از ایمیل مذکور به تب توکا ارسال شود مورد قبول نخواهد بود.

ج) اگر كالا در شرايط آکبند به هر دلیل توسط تب توکا یا مشتري نهائی عودت داده شود، در این شرایط تامین کننده موظف به عودت مبلغ کالا می باشد.

د) در صورتی رویت مشکلات ظاهری در زمان تحویل کالا، مشتری نهایی می تواند از پذیرش آن امتناع نماید و تامین کننده در قبال پذیرش عودت کالا و تقبل هزینه بازگشت آن مسئول می باشد.

۲-۱۳) در رابطه با هزینه حمل و نقل سفارشات عودت داده شده از(یا به) مشتری، موارد به شرح ذیل می باشد:

الف)در صورتیکه عودت کالا ناشی از کالای معیوب و یا ناقص و یا ارسال کالای مغایر با سفارش مشتری (رنگ، سایز، مدل و غیره) توسط تامین کننده باشد، به ازای هر آیتم مبلغ 250،000 ريال جهت کلیه هزینه های مرتبط از اشتباه تامین کننده از ایشان دریافت و یا از حساب وی کسر می گردد.

ب) در صورتی که عودت کالا ناشی از قصور تامین کننده نباشد، هزینه بند فوق (الف) شامل حال تامین کننده نخواهد شد.

تبصره ۱: گروه کالاهایی که طبق آیین نامه های صادره از سوی e-namad معاف از پذیرش عودت کالا می باشد،

 
 


تبصره ۲: شایان ذکر است که در رابطه با این گروه کالاها، لغو سفارش (قبل از دریافت کالا توسط مراکز تحویل و توزیع تب توکا) برای تامین کننده قابل قبول خواهد بود. 

ماده ۱۴) جزئیات و هزینه های حمل و نقل کالاهای غیر حجیم و هزینه ساخت اطلاعات کالا برروی سایت: 

 

اطلاعات تکمیلی

هزینه جابجایی کالا

مسئولیت جابجایی از انبار تامین کننده به محل تب توکا: 
بر عهده تامین کننده

از انبار تب توکا به محل مشتری ( مبدا و مقصد یک شهر باشد ): برعهده تب توکا و رایگان میباشد

از انبار تب توکا از شهرهای مبدا به شهر های مقصد بر اساس تعیین سایت به عهده تامین کننده می باشد

هزینه ساخت اطلاعات کالا

در صورت تمایل بابت ساخت اطلاعات کالا (SKU) توسط شرکت، بابت هر قلم کالاتا 40 مورد مبلغ ۵۰،۰۰۰ ريال  و واز 40 تا 100 مورد 30000 ریال و بالاتر از 100 تا 500 مورد 15000 ریال  و از 500 مورد تا 1000 مورد 10000 ریال دریافت می شود. همچنین برای استفاده از خدمات عکاسی تب توکا می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنیدو هزینه عکاسی توافقی می باشد

 

تبصره: برای کالاهایی که توسط فروشنده می بایست نصب یا مونتاژ گردد، هیچ گونه هزینه اضافی از قبیل ایاب و ذهاب یا هزینه نصب نباید از مشتری نهایی توسط فروشنده دریافت شود. 
ماده ۱۵) جزئیات و هزینه های حمل و نقل کالاهای حجیم (Bulky)

۱-۱۵-) کالای حجیم به کالایی گفته می شود که ابعاد آن (ابعاد بسته بندی کالا) مساوی یا بزرگتر از ۸۵ سانتی متر * ۵۵ سانتی متر * ۵۰ سانتی متر باشد، و یا وزن آن برابر یا بیش از ۳۰ کیلوگرم باشد.

۲-۱۵) در صورتی که تامین کننده امکان تحویل رایگان کالاهای حجیم در محدوده شهر تهران را داشته باشد، می تواند کالاها را با هماهنگی تب توکا و مطابق اطلاعات ارائه شده از سوی تب توکا و طبق زمانبندی اطلاع شده بر روی وب سایت تب توکا به دست مشتریان برساند. لازم به توضیح است کالا می بایست در داخل واحد محل سکونت مشتری (با احتساب طبقات) تحویل ایشان گردد و تامین کننده نمی بایست از این بابت هزینه ای از مشتری اخذ نماید. دستورالعمل نحوه تحویل کالا متعاقباً اطلاع رسانی می شود. همچنین در صورتی که تامین کننده به طور مستقیم اقدام به ارسال کالا می نماید، می بایست از وسیله حمل و نقل متناسب با حمل کالا استفاده نماید.

۳-۱۵- )در صورتی که تامین کننده امکان تحویل کالاها در شهر تهران مطابق ضوابط تب توکا را نداشته باشد، تحویل کالاها از محل تامین کننده به محل مشتری توسط تب توکا یا نماینده معرفی شده از سوی تب توکا انجام می گیرد و به ازای هر کالا، مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ ريال از تامین کننده اخذ می شود.

۴-۱۵-) ارسال کالاهای حجیم برای سفارش های خارج از شهر تهران بر عهده تب توکا ( دریافت از محل تامین کننده و تحویل به محل مشتری ) می باشد و تامین کننده متعهد به پرداخت مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ ريال در وجه تب توکا به ازای هر کالا می باشد. 
تبصره: محصول تلویزیون تا پایان سال ۱۳۹۷ مشمول هزینه های بند ۳-۱۵ و ۴-۱۵ نخواهد بود.

۵-۱۵) در صورتی که ارسال کالا به مشتری توسط تب توکا و یا نماینده معرفی شده تب توکا صورت پذیرد، تامین کننده می بایست کالا را به صورت آکبند و در بسته بندی متناسب تحویل دهد.

ماده ۱۶) شرایط همکاری امانی

۱-۱۶)در همکاری به صورت امانی، هیچگونه تغییری در مفاد اولیه قرارداد صورت نمی پذیرد و صرفاً منبع تامین کالا تا زمان باقی ماندن موجودی کالا تفاوت می کند.

۲-۱۶)در صورت توافق طرفین نسبت به همکاری امانی، بخشی از انبار تب توکا به کالاهای تامین کننده تخصیص داده می شود و در صورت دریافت سفارش از مشتریان برای این کالاها، می تواند از موجودی امانی انبار آن ها را تامین نماید.

۳-۱۶( تامین کننده موظف به تحویل کالاهای امانی در انبار تب توکا می باشد.

۴-۱۶) تامین کننده می تواند از طریق Seller center، موجودی کالاهای موجود در انبار تب توکا را مشاهده نماید.

۵-۱۶)) طرفین اذعان داشتند که مالکیت کالاهای امانی تا زمان تحویل به مشتری نهایی از آن تامین کننده می باشد.

۶-۱۶)) مسئولیت تب توکا نسبت به کالاهای تحویلی به انبار وی، امانی است و تنها در صورتی که تقصیر از جانب تب توکا باشد ضامن است.

۷-۱۶)هر نوع خرابی در رابطه با محصولات موجود در انبار تب توکا تنها در صورتی بر عهده تب توکا است که به دلیل سهل انگاری یا سو رفتار وی خسارتی به کالا وارد گردد.

۸-۱۶) در رابطه با کالاهای ارسالی از سوی تامین کننده، تب توکا نسبت به کنترل وضعیت ظاهری و بسته بندی کالا طی 24 ساعت اقدام می نماید و در صورت رویت هرگونه مشکل از این محل، کالا را جهت تعویض و یا عودت به تامین کننده ارسال خواهد نمود و تامین کننده متعهد به قبول عودت و یا تعویض کالا می باشد. بدیهی است این بررسی شامل کنترل موارد فنی و تخصصی کاربری کالا نمی باشد.

۹-۱۶)) در صورتی که کالاها نیازمند نگهداری در شرایط محیطی خاصی باشند، تامین کننده می بایست این موارد را پیش از ارائه کالاها به انبار تب توکا ، به صورت مکتوب به اطلاع وی برساند. در غیر این صورت مسئولیت صدمات احتمالی وارده به کالاها بر عهده تب توکا نمی باشد.

۱۰-۱۶)) مسئولیت انجام بسته بندی و ارسال کالاها برای مشتریان بر عهده تب توکا میباشد. بدیهی است هزینه ارسال کالا برای مشتریان مطابق موارد مندرج در ماده ۱۳ همین دستورالعمل محاسبه خواهد شد.

۱۱-۱۶)) تامین کننده می تواند در هر زمان و با اطلاع رسانی 2 روزه (2 روز کاری) نسبت به باز پس گرفتن کالاهای امانی (کالاهای فروش نرفته) خود از انبار تب توکا اقدام نماید.

۱۲-۱۶)مقررات مربوط به مهلت عودت کالاهای مذکور همچنان موثر بوده و انجام آن بر عهده تب توکا و از طرف تامین کننده خواهد بود.

۱۳-۱۶)هزینه های نگهداری کالاها در انبار به شرح ذیل می باشد که پرداخت این هزینه ها بر عهده تامین کننده می باشد:

- به ازای هر متر مکعب فضای اشغال شده توسط کالاها: ۳۰،۰۰۰ ريال به ازای هر روز

- هزینه پردازش، انبارداری، نگهداری و بسته بندی کالا: ۵،۰۰۰ ريال به ازای هر آیتم

۱۴-۱۶)در زمان تحویل کالای امانی به انبار تب توکا ، ارائه یک نامه رسمی، ممهور به مهر تامین کننده با مضمون قبول تمامی مسئولیت های قانونی این کالاها به همراه مستندات مربوطه اعم از رونوشت فاکتور خرید، برگ سبز ورود کالا از مبادی قانونی به کشور (در رابطه با کالاهای غیر ایرانی) و Packing List ممهور به مهر تامین کننده الزامی می‌باشد.

 

 نسخه هاي قرارداد :

 اين قرارداد شامل 16ماده و 19تبصره است كه در 2 نسخه تنظيم شد كه هر دو اعتبار يكسان دارند.

 

 

                                                     امضا تامین کننده                                                                                                                 امضا خريدار

 

 

Copyright ALLORO MILANO . All rights reserved.