شهرداری منطقه 14 - کد 1401 دفتر خدمات الکترونیک شهر

خدمات عمومی و دولتی / دفتر خدمات الکترونیک شهر

شهرداری منطقه 14 - کد 1401 دفتر خدمات الکترونیک شهر

021-33354417

تهران، منطقه 14، محله چهارصد دستگاه، پیروزی، چهارصد دستگاه، جنب بانک شهر، ط. اول

http://www.


کلمات کلیدی : #شهرداری منطقه 14 # کد 1401 دفتر خدمات الکترونیک شهر #تهران

موقعیت بر روی نقشه


گزارش آگهی

شناسه آگهی(آگهی و مشاغل) : 12181