چگونه از اطلاعات خود در برابر این حملات محافظت کنیم؟


چگونه از اطلاعات خود در برابر این حملات محافظت کنیم؟

در جایی امن نگهداری نمایید و مطمئن باشید کسی غیر از خود شما به آن دسترسی نخواهد داشت.
 
چگونه از اطلاعات خود در برابر این حملات محافظت کنیم؟
عملا میتوان گفت روشی برای مقابله کامل با این نوع حملات وجو ندارد؛ اما میتوان به نحوی احتمال یافتن پسورد از طریق این حملات را به حداقل رساند. برخی از این روش ها به شرح زیر می باشد:
  • چنانچه سرویسی بر روی اینترنت دارید که نیاز به لاگین کردن و ورود پسورد دارد، مطمئن باشید که سرورهای مربوطه، موارد امنیتی جهت جلوگیری از این حملات را رعایت کرده باشند.
  • از رمزهای پیچیده و طولانی استفاده نمایید، رمز ها میبایست شامل حروف بزرگ و کوچک و اعداد و کاراکتر های خاص باشند.
  • از کلمات معنی دار و قابل حدس در رمزهای عبور استفاده ننمایید.
  • از الگوریتم های رمزگذاری پیچیده مانند SHA-512 استفاده نمایید، از الگوریتم های رمزگذاری قدیمی و یا ضعیف استفاده نکنید. در صورت استفاده کردن از الگوریتم های پیچیده و جدید به طور چشمگیری سرعت حملات Brute f


تاریخ خبر : 1399/10/06