فاطمه تولایی از مشهد برنده جایزه 50 هزار تومانی 26 تیرماه