سما اصغرزاده ۱۶ ساله از شهرستان خوی برنده جایزه 50 هزار تومانی 1 مرداد