محمد مهدی نقی پور از شهرستان ساری برنده جایزه 50 هزار تومانی 2